Buhalterin? apskaita

Patik?dami buhalterin?s apskaitos tvarkym? mums, J?s sutaupysite buhalterio Sodros bei gyventoj? pajam? mokes?ius, darbo vietos suk?rimo bei kurs? ir seminar? išlaidas. Jums nereik?s r?pintis buhalterin?s apskaitos kompiuterizavimu, bei pergyventi, kas pakeis buhalter? atostog? metu. Dirbant su mumis, J?s? kompanijos buhalterijos tvarkymas priklausys ne nuo vieno buhalterio, bet nuo komandos kompetencijos, nes J?s perduosite atsakomyb? už teising? apskaitos ?forminim? ir mokes?i? apskait? profesionaliems savo srities specialistams.

Atliekame vienkartin? apskaitos sutvarkym? už pra?jus? laikotarp?, finansini? ataskait? sudarym?, nuolatin? apskaitos vedim?, finansin?s atskaitomyb?s sudarym? pasirašant ilgalaikio bendradarbiavimo sutartis, teikiame mokes?i? konsultacijas, pildome mokes?i? ir kt. deklaracijas.