Auditas

Patikėję mums savo įmonės auditą sutaupysite laiko ir darbinės energijos, nes mes patikrinsime Jūsų įmonės vidinės kontrolės sistemą ir atliksime visus reikiamus testus, kurie būtini norint įsitikinti ar finansinėse ataskaitose nėra materialinių klaidų.

Norime atkreipti dėmesį į tai, kad už tinkamą įforminimą registruose, turto apsaugą, finansinių ataskaitų tikslumą ir teisingumą yra atsakingi įmonės vadovai.

Siūlome šią darbų apimtį:

 • Metinės finansinės atskaitomybės analizė
 • Valdybos ataskaitų, visuotinio akcininkų susirinkimų ataskaitų analizė
 • Specialus patvirtinimas, dalyvavimas kitose įmonėse
 • Galimos rizikos įvertinimas
 • Prekių užsakymo-pirkimo srities analizė
 • Mokėjimų srities analizė
 • Finansų srities analizė
 • Atsargų srities analizė
 • Pardavimų srities analizė
 • Mokumo srities analizė
 • Mokesčių srities analizė
 • Suvestinių ataskaitų analizė
 • Sąskaitų uždarymo srities analizė
 • Įvairūs testai

Šis sąrašas patikina, kad paslaugos bus atliktos pagal Jūsų įmonės užsakymą ir sudarytos sutarties sąlygas. Darbus galime atlikti etapais, pagal kliento pageidavimą ir sudarytą sutartį.